Alapszabályzat

A Magyar Kalóz Osztályszövetség (MKOSZ) a Magyar Vitorlás Szövetség alapszabálya szerint létrehozott és működő szervezet, melyet 1984-ben alapítottak.

Az MKOSZ a Nemzetközi Kalóz Szövetség (International Pirat Association, IPA) tagja, melynek vezetésébe képviselőt delegál.

1. §. Az MKOSZ tevékenysége

 1. A Magyar Vitorlás Szövetség alapszabályában foglaltak szerint ellátja a Kalóz osztály szervezeti teendőit,
 2. Az IPA szabályai szerint felügyeli és érvényesíti az EUROSAF által elismert osztályokra vonatkozó előírásokat,
 3. Szervezi az osztály országos tevékenységét, különös figyelemmel a magyarországi kis tavak flottáinak működésére,
 4. Meghatározza az osztály országos versenynaptárát és azt javasolja a Magyar Vitorlás Szövetség felé,
 5. Meghatározza az osztály ranglistarendszerét, azt folyamatosan vezeti, és a Magyar Vitorlás Szövetség rendelkezésére bocsájtja,
 6. fenntartja és kezeli a pirat.hu honlapot, azon tagjai és érdeklődők számára egyaránt fórumot biztosít,
 7. fenntartja a Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságával folyamatos kapcsolatot tart, az osztályelőírások IPA által elfogadott változtatásainak átvezetéséről gondoskodik,
 8. az Európa-bajnokságokra megszervezi a válogató-sorozatot és kijelöli a részvételre jogosultakat.

2. §. Az MKOSZ tagjai

 1. Az Osztályszövetség tagja lehet bárki, aki a jelen Alapszabályt elfogadja és tagdíját befizette.
 2. A tagdíj minimális összegét a Közgyűlés évente állapítja meg.
 3. A tagság automatikusan megszűnik, ha a tagsági díj az éves Közgyűlés időpontjáig nem kerül befizetésre.
 4. A közgyűlés javaslatra évente legfeljebb egy Örökös Tiszteletbeli tagot választhat. Az Örökös Tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.

3. §. Az MKOSZ szervezete

 1. Az Osztályszövetség szervezeti egységei a Közgyűlés és az Elnökség.
 2. A Magyar Kalóz Osztályszövetség fő testülete a közgyűlés. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Az éves Közgyűlés helye az éves Magyar Kalóz Bajnokság helyszíne, időpontja ugyanezen Bajnokság valamely napja.
 3. A Közgyűlést az Osztályszövetség tagjai alkotják.
 4. A Közgyűlés határoz az osztály fejlesztésével és szervezetével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 5. A Közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű többségi szavazatával hozza.
 6. A Közgyűlést az elnök hívja össze. Előterjesztésre rendkívüli közgyűlést is lehet összehívni, ha azt a tagok legalább 10%-a indítványozza.
 7. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint 50%-a jelen van. Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy (1) órán belül nem válik határozatképessé, az azt követően ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 8. Az éves rendes Közgyűlés napirendi pontjaként kötelezően szerepelnie kell az éves beszámolónak illetve következő évi terveknek.

4. §. Az MKOSZ tisztségviselői

 1. Az MKOSZ tisztségviselői az elnökség, mely összetétele az elnök, két elnökségi tag és a pénztáros. Az elnökséget a Közgyűlés 3 évre választja, akik azonban előterjesztés után a Közgyűlés által visszahívhatók.
 2. Az Elnökség tagjának vagy tagjainak visszahívása, illetve elnökségi tagság megszűnése esetén a Közgyűlés új elnökségi tagot illetve tagokat választ, az 1. pont szerinti 3 éves időtartam hátralevő részére.
 3. Az IPA éves közgyűlésén illetve rendkívüli tanácskozásán az Osztályszövetséget az elnök és/vagy elnökségi tag képviseli.

5. §. Pénzügyek

 1. Az Osztályszövetség bevételei a tagdíjakból származnak.
 2. A tagdíjakat az Osztályszövetség által társrendezőként szervezett események, elsősorban Országos bajnokságok céljaira kell fordítani.

6. §. Fegyelmi ügyek

Az MKOSZ fegyelmi ügyekben nem illetékes, tagjai közül senkit nem zárhat ki. Szükség esetén az Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség Fegyelmi bizottságához utalhatja az ügyet.

7. §. Kiegészítő szabályok

Minden egyéb, a jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésben a Magyar Vitorlás Szövetség alapszabálya az irányadó.

8. §. Hatálybalépés

 1. Ezt az alapszabályt a Magyar Kalóz Osztályszövetség 2010. május 22-én tartott Közgyűlése egyhangúan elfogadta.
 2. A 8.1. pont szerint elfogadott Alapszabály egyidejűleg az 1984-ben elfogadott Alapszabály helyébe lépett.

Alapszabályzat letöltése

 • SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák
 • FESTINA
 • VM Sails
 • UT-Expert
 • GlobeNet Zrt.
 • Jammertal Borbirtok
 • GanzHydro Kft.
 • Expert Társaságok Miskolc
 • fps webügynökség
 • microware Hungary Kft.
 • Fiktív Pub
 • Zappa Caffe
 • Fertő tavi Vitorlázó Egyesület
 • SAILING.HU
 • Plasticor
 • Caffe Burning
 • www.asevsc.hu
 • Acer webáruház
 • Hirschler Glas Kft.
 • Balatonfüredi Yacht Club
 • ISH Informatika Kft.